MAKLUMAT PENULISAN PENYELIDIKAN
   
  Judul / Tajuk : MANUAL PENDEKATAN PENGAJARAN KOLABORATIF TERHADAP PENGUASAAN STANDARD ASAS MENULIS BAHASA MELAYU TAHAP SATU SEKOLAH RENDAH  
  Tahun : 2018  
  Bidang : BAHASA / LINGUISTIK  
  Bibliografi :  
  Abstrak / Sinopsis : Manual ini dibina sebagai panduan kepada guru dalam melaksanakan pengajaran kolaboratif terhadap penguasaan literasi Bahasa Melayu murid dalam program LINUS. Pendekatan pengajaran kolaboratif ini melibatkan Guru Literasi Bahasa Melayu (GLBM) dengan Guru Pemulihan Khas (GPK).