MAKLUMAT INOVASI

   
  Judul / Tajuk : Kotak Pintar ( Intelligent Box )  
  Tarikh : 2017-10-04  
  Peringkat :  
  Kategori Pembentang : Pengajaran dan Pembelajaran  
  Bidang : PENDIDIKAN  
  Nama Program :  
  Penganjur : JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN  
  Tempat : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN  
  Pencapaian : Anugerah Gangsa  
  Abstrak / Sinopsis : KPPK adalah satu inovasi yang dibangunkan dalam bentuk memudahcarakan proses PdPc abad 21 yang menggunakan struktur Pembelajaran Koperatif yang lebih efektif dan praktikal bagi semua mata pelajaran. Pembelajaran Kooperatif yang lebih efektif dan praktikal bagi semua mata pelajaran. Pembelajaran Kooperatif ialah satu strategi pengajaran yang terbukti berjaya melibatkan kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada murid pelbagai kebolehan, menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman sesuatu perkara. Penglibatan aktif dalam kalangan murid mempunyai perkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang semasa pembelajaran murid. Idea ini tercetus apabila struktur Pembelajaran Kooperatif pada sebuah buku panduan dan modul adalah sukar diterjemahkan secara praktikal. bagi memastikan aktiviti-aktiviti pembelajaran berlaku secara berkesan dan bermakna maka inovasi ini telah direalisasikan. Struktur Pembelajaran Kooperatif yang berbentuk kad diletakkan dalam Kotak Pintar dan dihasilkan bagi memudahkan guru dan menyeronokkan. Hasilnya KPPK memudahkan proses PdPc melaksanakan PAK21 (Pembelajaran Kooperatif)