Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Maklumat Staf

Biografi

Dr. Tey Kien Huat
Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687 )

kien.huat@iptho.edu.my
https://mydcoms.com/teykh1

Dr. Tey Kien Huat merupakan Pensyarah Akademik di Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Beliau melibatkan diri sebagai Ketua Kumpulan Panel Pembangun Sistem E-Praktikum (MyPOROMS) dalam Projek Transformasi IPG IPGM serta Pembangun Sistem Kualiti Siswa Guru IPGM yang akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Minat beliau adalah dalam bidang Aplikasi Web yang menggunakan pengaturcaraan PHP MySQL, WordPress, Moodle, Visual Basic dan Perisian Microsoft Office.

Papar CV


Penyelidikan

Tey, k.h. (2014). Sistem Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Secara Atas Talian (MySETOMS - My Students Evaluation of Teachers Online Management System).
- Papar
Tey, k.h. (2014). Jurnal Mingguan Praktikum : Sistem, Peta Konsep dan Pembelajaran Kolaboratif Satu Pendekatan.
- Papar

Penerbitan Jurnal

Tiada Rekod

Penerbitan Selain Jurnal
(Buku, Poster, Modul dll.)

Tiada Rekod

PEMBENTANGAN

2014 (Antarabangsa)
Tey, k.h. (2014). Sistem Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Secara Atas Talian (MySETOMS - My Students Evaluation of Teachers Online Management System). International Conference Teaching & Learning (ICTL) 2014. UPSI, Syuan Hotel, Ipoh, Perak. (Paper Raference Number 1037) : Universiti Pendidikan Sultan Idris
- Papar
2014 (Antarabangsa)
Tey, k.h. (2014). Jurnal Mingguan Praktikum : Sistem, Peta Konsep dan Pembelajaran Kolaboratif Satu Pendekatan. International Conference Teaching & Learning (ICTL) 2014. UPSI, Syuan Hotel, Ipoh, Perak. (Paper Raference Number 1036) : Universiti Pendidikan Sultan Idris
- Papar

Inovasi

2017 : Institut : Anugerah Khas
Mobile Health Smart Kit
- Papar
2013 : Institut : Tempat Pertama
Projek MySETOMS
- Papar