Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Maklumat Staf

Biografi

Encik Hussin Bin Ya'akob
Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687 )

hussinyaakob@iptho.edu.my

Januari 1991 - Jun 1995Bertugas di SMKA Segamat sebagai Ketua Panitia Kemahiran Hidup.Jurulatih Pasukan Bola Tampar SMKA Segamat B15(L) dan B18(L) dan menjadi jurulati Pasukan Bola Tampar MSSD Segamat B18(L) ke MSSJ.Mac 1998 - Dis 2002Bertugas di SMK Sri Rahmat, Johor Bahru sebagai Ketua Bidang Pebdidikan Teknik dan VokasionalMengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) tingkatan 3 dan Sains Pertanian tingkatan 4 dan 5.Jurulatih Pasukan Bola Tampar B15(P) dan B18(P) SMK Sri Rahmat dan menjadi pengurus Pasukan Bola Tampar MSSD Johor Bahru ke MSSJ.Jan 2003 - April 2007Bertugas di SMK Impian Emas, Johor Bahru sebagai Ketua Panitia Kemahiran Hidup dan Ketua Guru Disiplin.Guru penasihat Kelab Kejara dan membimbing pelajar ke pertandingan KEJARA peringkat Negeri.April 2007 - SekarangBertugas di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat (IPG KTHO) di Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional.Sebagai Ketua Bidang Sain Pertanian dan Mengajar Kursus-kursus berkaitan sains pertanian. Januari 2018 dilantik sebagai Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, IPG KTHO.

Papar CV


Penyelidikan

Tiada Rekod

Penerbitan Jurnal

Tiada Rekod

Penerbitan Selain Jurnal
(Buku, Poster, Modul dll.)

Tiada Rekod

PEMBENTANGAN

Tiada Rekod

Inovasi

Tiada Rekod