Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Maklumat Staf

Biografi

Puan Nor Hida Binti Ibrahim
Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687 )

norhida@iptho.edu.my

Nor Hida Ibrahim ialah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). Jawatan sebelum ini ialah Pensyarah Bahasa Inggeris di Jabatan Bahasa. Sepanjang menjawat jawatan sebagai Ketua Unit penglibatan secara akti dengan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pengurusan program-program Latihan/Kursus Dalam Perhidmatan.

Papar CV


Penyelidikan

Tiada Rekod

Penerbitan Jurnal

Tiada Rekod

Penerbitan Selain Jurnal
(Buku, Poster, Modul dll.)

Tiada Rekod

PEMBENTANGAN

Tiada Rekod

Inovasi

Tiada Rekod