Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Maklumat Staf

Biografi

Dr. Haji Halif Bin Haji Md Saleh
Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687 )

halif.saleh@iptho.edu.my

Dr. Hj. Halif bin Hj. Md Saleh adalah pensyarah di Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional, Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat Johor sejak Mac tahun 2016. Sebelum itu beliau bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Sains Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan sejak Oktober 2007 sehinggalah menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah mulai september 2012. Beliau mempunyai pengalaman selama lebih dua puluh tahun dalam pendidikan subjek Kemahiran Hidup serta Rekabentuk dan Teknologi terutama dalam bidang Perdagangan dan Keusahawanan. Kini beliau terlibat dalam penyelidikan di peringkat Institut Pendidikan Guru Malaysia bagi zon selatan dengan tajuk kajian 'Kelestarian Program TVET Institut Pendidikan Guru Berdasarkan Elemen Revolusi Industri 4.0'.

Papar CV


Penyelidikan


- Papar
Ahmad Zabidi Abdul Razak & Mariani Md Nor (2007) Model Hubungan Sekolah dan Komuniti Bagi peningkatan Proses Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Cadangan. Jurnal Masalah Pendidikan 2007. Jilid 30 (1) Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2003) Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah. Kemeneterian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur Chua Yan Piaw (2008) Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Buku 3 Asas Statistik Penyelidikan. McGraw Hill (Malaysia) dn. Bhd. Kuala Lumpur Chua Yan Piaw (2012) Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Buku 2 Asas Statistik Penyelidikan. McGraw Hill (Malaysia) dn. Bhd. Kuala Lumpur. Farah Farisha (2013) Pembelajaran Abad Ke 21. www.slideshares.net. M, Al Muz-Zammil Yasin & Moong Sow Kuan (2010) Peranan Ibubapa Dalam Persatuan Ibubapa dan Guru-Guru (PIBG) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Kuala Lumpur Ministry of Education Malaysia (2013a) Malaysian Education Blueprint 2013-2025. Putrajaya Kementerian Pelajaran Malaysia (2013b) Sarana Ibubapa: Inisiatif Ibubapa, Komuniti dan Sektor Swasta-Satu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya Kementerian Pelajaran Malaysia (2015a) Pembelajaran Abad Ke 21. Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Batu Pahat Kementerian Pelajaran Malaysia (2015b) Ke arah Merealisasikan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21. Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Batu Pahat Kuntari Eri Murti (2013) Pendidikan Abad Ke 21 dan Implementasinya Pada Pembelajaran Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Untuk Paket Keahlian Desain Interior. Artikel Kurikulum 2013 SMK. Mohd Ariffin Abdul Latif (2015) Pembelajaran Abad Ke 21. Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Batu Pahat Noor Hashimah & Amir Shaukhi (2015) Peranan Pemimpin Dalam Menyediakan Pendidikan Abad Ke 21: Gaya Kepimpinan Pengetua Dalam Menjayakan Penyediaan Pendidikan Abad Ke 21. OECD Publishing (2006) 21st Century Learning Environment. www.oecd.org/edu/facilities Siti Faizzatul Aqmal Mohamad Mohsin & Razali Hassan (2011) Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan ‘Streaming Video’ Bagi Meningkatkan Tahap Kefahaman Pelajar Abad Ke 21. Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia. Weiss, N. A. (2004) Elementary Statistic. 6th Edition. Boston: Pearson Addison Wesley. Zainon Omar & Ahmad Esa (2008) Persepsi Guru Terhadap Hubungan Pihak Sekolah Dengan Ibubapa: Proposal. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPG. UTHM
- Papar

Penerbitan Jurnal


- Papar

Penerbitan Selain Jurnal
(Buku, Poster, Modul dll.)

Tiada Rekod

PEMBENTANGAN

2014 (Kebangsaan)
: Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail
- Papar
2015 (Kebangsaan)
: Institut Pendidikan Guru kampus Tengku Ampuan Afzan
- Papar

Inovasi

Tiada Rekod