Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Maklumat Staf

Biografi

Haji Zakaria B. Mohamed Nor
Jabatan Sains Matematik
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687 )

zakaria@iptho.edu.my

Hj Zakaria Mohaed Nor merupakan seorang pensyarah kanan di IPGKTHO Batu Pahat Johor. Bermula sebagai pensyarah biasa di Jabatan sains dan Matematik pada tahun 1995 dan kemudiannya dilantik sebagai Ketua Jabatan Sains dan Matematik mulai tahun 2009 sehingga tahun 2015. Selain daripada terlibat dalam bidang pengurusan dan akademik di IPGKTHO,Hj Zakaria juga terlibat dengan pelbagai program diperingkat IPGM KPM seperti menjadi fasilitator Kursus Pembangunan Kompetensi dan Kursus Program Transformasi Minda Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41. Beliau juga merupakan panel penemuduga calon PISMP, Pengerusi Mesyuarat Penyemakan Pruf Muka Surat (PMS) Pakej Buku Teks dan pengerusi Penggubalan Modul SCE3143 (SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT), PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG).

Papar CV


Penyelidikan

Tiada Rekod

Penerbitan Jurnal

Tiada Rekod

Penerbitan Selain Jurnal
(Buku, Poster, Modul dll.)

Tiada Rekod

PEMBENTANGAN

Tiada Rekod

Inovasi

Tiada Rekod