CURRICULUM VITAE

MAKLUMAT DIRI

 

Puan Farah Suhaiza Binti Saaya
Jabatan Sains Sosial

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687)

farah.saaya@iptho.edu.my
DATA BIBLIOMETRIK
  Perkara
Bilangan
  Penyelidikan
1
  Penerbitan Jurnal
0
  Penerbitan Selain Jurnal
0
  Inovasi
3
  Jumlah
4
 
BIOGRAFI
Bertugas sebagai pensyarah akademik di Jabatan Sains Sosial, IPGK Tun Hussein Onn mulai Dec 2015. Dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak. Beliau juga pernah bertugas sebagai guru di SMK Rapat Setia, Ipoh, Perak pada 2004, SMK Chenderiang, Tapah, Perak pada 2005, SMK Kubu Gajah, Selama, Perak pada 2007 dan SMK Parit Bunga, Muar, Johor pada 2011. Mendapat pendidikan Menengah di SMK (P) Treacher Methodist, Taiping, Perak. Memperolehi Ijazah Seni Lukis & Seni Reka (Perindustrian) pada 2002 di Universiti Teknologi Mara, Diploma Pendidikan/ KPLI (Hiasan Dalaman Asas & Rekacipta) pada 2003 di IPG Kampus Teknik, Cheras, Kuala Lumpur. Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik & Vokasional) pada 2009. Berpengalaman berkhidmat sebagai guru selama 12 tahun.

BIDANG KEPAKARAN


REKA BENTUK INDUSTRI ( REKA BENTUK PRODUK / PERABOT / AUTOMOTIF ) REKA BENTUK MULTIMEDIA ( ADOBE PHOTOSHOP / ADOBE ILLUSTRATOR / SOLID WORKS / WORDPRESS ) PENDIDIKAN SENI VISUAL, JURULATIH PETANQUE KEBANGSAAN, PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL ( SOFT SKILL ), PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ( MENTOR - MENTEE / JURULATIH BINA INSAN GURU )

KELULUSAN AKADEMIK
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


SARJANA MUDA SENI REKA (PERINDUSTRIAN) (2002), SENI REKA PERINDUSTRIAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM, SELANGOR
SARJANA PENDIDIKAN (2009), PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

KELULUSAN IKHTISAS
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


DIPLOMA PENDIDIKAN (2003), PENGAJIAN HIASAN DALAMAN, MAKTAB PERGURUAN TEKNIK KUALA LUMPUR

LAIN-LAIN KELAYAKAN
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


ASIAN ACADEMIC SOCIETY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (AASVET) (2004), VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, ASIAN ACADEMIC SOCIETY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (AASVET)
DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (2017), PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL, JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

PENYELIDIKAN


Penulisan KPPK dilaksanakan untuk memastikan penglibatan aktif murid dalam PdPc abad ke-21. Pembelajaran koperatif memberi peluang kepada semua murid untuk memilih aktiviti pembelajaran yang sesuai, menarik dan berkesan bagi mereka. Ia juga memudahkan guru dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran bermakna kepada murid.

PENERBITAN JURNAL


Tiada Rekod


PENERBITAN SELAIN JURNAL
(Buku, Poster, Modul dll.)


Tiada Rekod


PEMBENTANGAN


Tiada Rekod

PENYELIAAN PENYELIDIKAN


Tiada Rekod

INOVASI


2017 : : Anugerah Emas
Palet Roda Warna (PAWARNA)
2017 : : Anugerah Gangsa
Kotak Pintar ( Intelligent Box )
2017 : Kebangsaan : Anugerah Gangsa
KOTAK PINTAR PEMBELAJARAN KOPERATIF