CURRICULUM VITAE

MAKLUMAT DIRI

 

Haji Zakaria B. Mohamed Nor
Jabatan Sains Matematik

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
(Tel : 074323271, Fax : 074343687)

zakaria@iptho.edu.my
DATA BIBLIOMETRIK
  Perkara
Bilangan
  Penyelidikan
0
  Penerbitan Jurnal
0
  Penerbitan Selain Jurnal
0
  Inovasi
0
  Jumlah
0
 
BIOGRAFI
Hj Zakaria Mohaed Nor merupakan seorang pensyarah kanan di IPGKTHO Batu Pahat Johor. Bermula sebagai pensyarah biasa di Jabatan sains dan Matematik pada tahun 1995 dan kemudiannya dilantik sebagai Ketua Jabatan Sains dan Matematik mulai tahun 2009 sehingga tahun 2015. Selain daripada terlibat dalam bidang pengurusan dan akademik di IPGKTHO,Hj Zakaria juga terlibat dengan pelbagai program diperingkat IPGM KPM seperti menjadi fasilitator Kursus Pembangunan Kompetensi dan Kursus Program Transformasi Minda Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41. Beliau juga merupakan panel penemuduga calon PISMP, Pengerusi Mesyuarat Penyemakan Pruf Muka Surat (PMS) Pakej Buku Teks dan pengerusi Penggubalan Modul SCE3143 (SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT), PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG).

BIDANG KEPAKARAN


1.Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 2.Pedagogi Sains 3.Matapelajaran Biologi dan Sains

KELULUSAN AKADEMIK
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (1985), SAINS HAYAT-SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Sarjana Pendidikan (1998), Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KELULUSAN IKHTISAS
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


DIPLOMA PENDIDIKAN (1988), BIOLOGI DAN SAINS, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAIN-LAIN KELAYAKAN
(Kelulusan), (Tahun), (Pengkhususan), (Institusi)


Tiada Rekod

PENYELIDIKAN


Tiada Rekod

PENERBITAN JURNAL


Tiada Rekod


PENERBITAN SELAIN JURNAL
(Buku, Poster, Modul dll.)


Tiada Rekod


PEMBENTANGAN


Tiada Rekod

PENYELIAAN PENYELIDIKAN


Tiada Rekod

INOVASI


Tiada Rekod