Kementerian Pendidikan Malaysia

Institut Pendidikan Guru Malaysia
 
     

Udel Data (udeldata.ipg.edu.my)


Staf Terkini

 


Nor Hida Ibrahim ialah Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). Jawatan sebelum ini ialah Pensyarah Bahasa Inggeris di Jabatan Bahasa. Sepanjang menjawat jawatan sebagai Ketua Unit penglibatan secara akti dengan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pengurusan program-program Latihan/Kursus Dalam Perhidmatan.

- Puan Nor Hida Binti Ibrahim


Dr. Tey Kien Huat merupakan Pensyarah Akademik di Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Beliau melibatkan diri sebagai Ketua Kumpulan Panel Pembangun Sistem E-Praktikum (MyPOROMS) dalam Projek Transformasi IPG IPGM serta Pembangun Sistem Kualiti Siswa Guru IPGM yang akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Minat beliau adalah dalam bidang Aplikasi Web yang menggunakan pengaturcaraan PHP MySQL, WordPress, Moodle, Visual Basic dan Perisian Microsoft Office.

- Dr. Tey Kien Huat


Bertugas sebagai pensyarah akademik di Jabatan Sains Sosial, IPGK Tun Hussein Onn mulai Dec 2015. Dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak. Beliau juga pernah bertugas sebagai guru di SMK Rapat Setia, Ipoh, Perak pada 2004, SMK Chenderiang, Tapah, Perak pada 2005, SMK Kubu Gajah, Selama, Perak pada 2007 dan SMK Parit Bunga, Muar, Johor pada 2011. Mendapat pendidikan Menengah di SMK (P) Treacher Methodist, Taiping, Perak. Memperolehi Ijazah Seni Lukis & Seni Reka (Perindustrian) pada 2002 di Universiti Teknologi Mara, Diploma Pendidikan/ KPLI (Hiasan Dalaman Asas & Rekacipta) pada 2003 di IPG Kampus Teknik, Cheras, Kuala Lumpur. Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik & Vokasional) pada 2009. Berpengalaman berkhidmat sebagai guru selama 12 tahun.

- Puan Farah Suhaiza Binti Saaya


Penyelidikan Terkini

 

- Papar
Bahdrul Hisham Alang Osman & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dlam kalangan pensyarah institut pendidikan guru kampus ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 10, 2016, 1-25. Christopher Bowring-Carr & John West-Burnham. (2008). Belajar secara berkesan di sekolah. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Dzulkifli Abdul Razak (2018, Jun 4). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Revolusi Industri Ke-4. Majalah Sains. Retrieved from https://www.majalahsains.com/falsafah- pendidikan-kebangsaan-dan-revolusi-industri-ke-4/. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Garis panduan pelaksanaan amalan profesional. Putrajaya: Institut Pendidikan Guru. Noraini Idris. (2012). Penyelidikan dalam pendidikan. Malaysia:Mc Graw Hill. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. Second edition. New York:Mgraw-Hill. Sun, Y. B. (2018, Mei 25). Rang Xue Sheng Kuai Le Xue Xi. Sin Chew Daily, pp.23. Syed Ismail Syed Mustapa, Pushpavalli Rengasamey, Munizar Mohamad & Siti Rohani Abd. Rahman. (2014). Kepuasan siswa pendidik tehadap bimbingan pengajaran pensyarah penyelia dan guru pembimbing dalam praktikum fasa ii, 2014. Zhou, N. Z. (2005). Four ‘pillars of learning’ for the reorientation and reorganization of curriculum:reflections and discussions. International of Bureau of Education, UNESCO 2005. Retrieved from www.ibe.unesco.org/cops/Competencies/PillarsLearningZhou.pdf
- Papar
Yee B.C., Abdullah T., & Mohd Nawi, A. (2018) A Reflective Practice of Using Digital Storytelling During Teaching Practicum. In: Saeed F., Gazem N., Patnaik S., Saed Balaid A., Mohammed F. (eds) Recent Trends in Information and Communication Technology. IRICT 2017. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 5. Springer, Cham
- Papar
Daud,Z., Ibrahim, Z., Yahya, A., Aris, A. and Ari, Z. (2018). Biokinetic coefficients for bio-treatment of actual textile wastewater with co-substrate addition using sequential facultative anaerobic-aerobic bioreactor. Front Page, The 8th International Conference on Key Engineering Materials 16-18th March 2018. ICKEM 2018, University of the Ryukyus and Kyushu Branch of the Society of Materials Science, Japan. Osaka International Convention Centre. Osaka, Japan.
- Papar

- Papar

Penerbitan Jurnal Terkini

 
Bahdrul Hisham Alang Osman & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dlam kalangan pensyarah institut pendidikan guru kampus ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 10, 2016, 1-25. Christopher Bowring-Carr & John West-Burnham. (2008). Belajar secara berkesan di sekolah. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Dzulkifli Abdul Razak (2018, Jun 4). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Revolusi Industri Ke-4. Majalah Sains. Retrieved from https://www.majalahsains.com/falsafah- pendidikan-kebangsaan-dan-revolusi-industri-ke-4/. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Garis panduan pelaksanaan amalan profesional. Putrajaya: Institut Pendidikan Guru. Noraini Idris. (2012). Penyelidikan dalam pendidikan. Malaysia:Mc Graw Hill. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. Second edition. New York:Mgraw-Hill. Sun, Y. B. (2018, Mei 25). Rang Xue Sheng Kuai Le Xue Xi. Sin Chew Daily, pp.23. Syed Ismail Syed Mustapa, Pushpavalli Rengasamey, Munizar Mohamad & Siti Rohani Abd. Rahman. (2014). Kepuasan siswa pendidik tehadap bimbingan pengajaran pensyarah penyelia dan guru pembimbing dalam praktikum fasa ii, 2014. Zhou, N. Z. (2005). Four ‘pillars of learning’ for the reorientation and reorganization of curriculum:reflections and discussions. International of Bureau of Education, UNESCO 2005. Retrieved from www.ibe.unesco.org/cops/Competencies/PillarsLearningZhou.pdf
- Papar
Yee B.C., Abdullah T., & Mohd Nawi, A. (2018) A Reflective Practice of Using Digital Storytelling During Teaching Practicum. In: Saeed F., Gazem N., Patnaik S., Saed Balaid A., Mohammed F. (eds) Recent Trends in Information and Communication Technology. IRICT 2017. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 5. Springer, Cham
- Papar
Penulisan mengenai kajian keberkesanan perisian komputer iaitu Permainan Matematik Tuxmath Games dalam meningkatkan kemahiran asas menambah nombor bagi murid Tahun 2.
- Papar
Penulisan berkaitan STEM dalam Matematik. Menerapkan aktiviti pembelajaran abad ke-21 dalam Matematik. Murid berkomunikasi, berkolaborasi dan menjalani pemikiran kritis serta kreatif dalam pembelajaran.
- Papar
Acar, G. (2013). The effect of project-based learning on students’ motivation. International Journal of Academic Research, 5(2), 82–86. Blumenfeld, P., Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. In Educational Psychologist (Vol. 26, pp. 369–398). Fuller, P. a., Dainty, A. R. J., & Thorpe, T. (2011). Improving project learning: a new approach to lessons learnt. International Journal of Managing Projects in Business, 4(1), 118–136. Katz, L. G. & Chard, S. C. (1990). Engaging children’s mind: The project a p p r o a c h . New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Katz, L. G. & Chard, C. S. (2000). The project approach: An overview. In J. L. Roopnarine & J. E. Johnson (Eds). Approaches to early childhood education. (pp.177-190). Columbus OH: Merrill Koparan, T., & Güven, B. (2008). The Effect on the 8th Grade Students’ Attitude towards Statistics of Project Based Learning. European Journal of Educational Research, 3(2), 73–85. KPM. (2013). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Matematik. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Noor Miza Abdul Rahman. (2015). Pebinaan Modul Berasaskan Pendekatan Projek Untuk Meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi Murid Tadika. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Novlan, S. S. (2012). The Implementations and Effects of Project-Based Learning Across the Curriculum, 1–13. Panasan. (2010). Learning Outcomes of Project-Based and Inquiry-Based Learning Activities. Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.3844/jssp.2010.252.255
- Papar

Inovasi Terkini

 
2018 : Kebangsaan :
PASMA
- Papar
2018 : Kebangsaan : PENYERTAAN
PASMA (Pottery Assemble Sewing Machine)
- Papar
2018 : Kebangsaan : 0
Online Vocabulary + Phonics Module
- Papar
2017 : : Anugerah Emas
Palet Roda Warna (PAWARNA)
- Papar
2017 : : Anugerah Gangsa
Kotak Pintar ( Intelligent Box )
- Papar