SISTEM UNTUK MEMBANTU ANDA

Versi Mobile :

Akses melalui Telefon Bimbit

Akses melalui Google Chrome, IE, Mozilla, Opera

 

 

Kementerian Pelajaran Malaysia

SchoolNet

Portal Pendidikan

Utusan Malaysia

PPK KPM

SAD Sistem Aduan Disiplin 

UDEL DATA

PENGENALAN

UDEL DATA merupakan sebuah Sistem Pengurusan Pangkalan Data yang digunakan untuk merekodkan data maklumat pelajar. Kelebihan UDEL DATA dapat memastikan maklumat pelajar adalah sentiasa dikemaskin dan maklumat yang terkini dapat digunakan oleh semua pihak warga IPG yang memerlukannya.

 

  Sistem Pengurusan Pangkalan Data

Membantu semua pihak khasnya para pensyarah dalam mencari maklumat pelajar secara cepat........

Bacaan Lanjut

 Hubungi Kami

Maklumat terkini dapat dikemaskini secara mudah dan tepat ...