SISTEM UNTUK MEMBANTU ANDA

Versi Mobile :

Akses melalui Telefon Bimbit

Akses melalui Google Chrome, IE, Mozilla, Opera

 

 

Terima kasih kerana menggunakan sistem UdelData dan UdelPakar.

Diingatkan bahawa fail bukti perlu dimuat-naik.

Data tidak boleh disimpan jika tiada fail.

Terima kasih.

 
 

Udel Data (Pangkalan Data Pusat Staf dan Pelajar)

Sistem Udel Data merupakan inisiatif IPG Kampus Tun Hussein Onn dalam membantu pengurusan dengan menggunakan Teknologi ICT. Ia telah dibangunkan pada tahun 2017. Udel Data merupakan pangkalan data berpusat rekod dan maklumat pensyarah, staf dan pelajar IPG Kampus Tun Hussein Onn.

Maklumat akan dimasukkan melalui sistem Udel Data, antara maklumat yang dimasukkan terdiri daripada maklumat akademik, ikhtisas, lain-lain kelayakan, pencapaian, anugerah dan sumbangan. Manakala dari segi penyelidikan pula maklumat berhubung dengan penyelidikan bahan, penerbitan dan inovasi.

 

Udel Pakar

Udel Pakar dihubungkan ke Udel Data bagi memaparkan CV pensyarah dan staf sebagai paparan pakar yang boleh dirujuk oleh semua pihak bagi mendapatkan khidmat konsultansi, kolaborasi dari segi kepakaran, penyelidikan, inovasi dan penerbitan bahan.