Taklimat Prosedur Kerja MS ISO Tahun 2018
Posted by fongkuen on November 23 2017 23:34:12

TAKLIMAT PROSEDUR KERJA MS ISO TAHUN 2018
Tarikh: 23 November 2017
Tempat: Balai Ilmu

Setiausaha Akademik IPGKTHO telah mengusahakan Taklimat Prosedur Kerja MS ISO pada 23 November 2017 untuk memaklumkan semua Ketua Jabatan/Unit dan pensyarah tentang kalendar akademik tahun 2018 serta perubahan yang berlaku kepada prosedur kerja MS ISO pada tahun 2018.

Ringkasan Maklumat Kursus (RMK) telah bertukar nama kepada Maklumat Kursus (RM), Format LAM-PT-05-02 sudah berubah dan kehadiran pelajar hanya perlu diisi Borang LAM-PT-05-05 secara "hardcopy" dan juga secara "online" di sistem iTEMS. Buku kehadiran sudah ditiadakan.

Klik untuk melihat album>>