Tempahan Kemudahan

Sistem yang membolehkan tempahan kemudahan organisasi secara online. Memudahan pengurusan tempahan serta penggunaan kemudahan dalam organisasi secara optimum.

 

  Sistem Tempahan Kemudahan Secara Atas Talian (Online)

Tempahan dan Penggunaan Kemudahan Secara Berkesan

Sistem ini menyediakan kemudahan kepada para pensyarah, staf dan pelajar untuk melakukan tempahan kemudahan yang terdapat dalam organisasi secara cepat, tepat dan berkesan. Selain itu, ia turut dapat menjimatkan masa dan tenaga penyelaras dalam melakukan pengurusan.

 


 
 

Copyright ©2012 MyRBOMS